Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observaţii în legătură cu vocabularul românilor timoceni (Bulgaria)

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Istoria limbii, p. 235-245
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:En s’appuyant sur le volume récemment apparu Românii timoceni din Bulgaria. Glosar dialectal, de Virgil Nestorescu, le travail analyse le lexique dialectal des ethniques roumains sous ľ aspect stratifié de vieux éléments hérités, de nouveaux éléments, des créations internes, ou des emprunts, en soulignant les particularités respectives. Par conséquent, les parlers roumains de la région présentent une physionomie tout à fait particulière déterminée par leur propre évolution, et en même temps par ľ appartenence au tronc commun du Roumain.
Cuvinte-cheie:
  • derivate, diacronie, inovaţie, semantism etimologic, sincronie
  • dérivés, diachronie, innovation, sémantisme ethymologique, synchronie
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

16Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
2Iulia MărgăritÎn legătură cu originea particulei alde (pe baza graiurilor româneşti din Bulgaria)LR, LV (1-2), 1032006html
18Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
2Victorela NeagoeDespre conjuncțiile subordonatoare în graiurile dacoromâne din nordul BulgarieiFD, XXII-XXIII, 2072003-2004
1Virgil NestorescuUn grai românesc din Bulgaria. Scurte observații și texteFD, XIV, 1411995
1Virgil NestorescuToponime românești în sudul DunăriiLR, XXVII (3), 2791978
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: