Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)

Autor:
Publicația: Biblicum Jassyense, 1, p. 91
p-ISSN:2068-7664
Editura:Centrul de Studii Biblico-Filologice
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:J’ai pour objectif l’étude détaillée et approfondie d’une unité phraséologique étant l’objet d’un devenir complexe au cours de l’histoire de la traduction biblique européenne; pour ce faire, je tente de synthétiser les différentes solutions d’interprétation, tout en justifiant d’un point de vue linguistique les options respectives dans les textes roumains. Il s’agit du syntagme néotestamentaire ἄρτος ἐπιούσιος, traduit de manière courante par «le pain quotidien». L’adjectif grec «ἐπιούσιος» a posé de gros problèmes d’interprétation tant aux anciens exégètes du Nouveau Testament qu’aux traducteurs et lexico- graphes modernes. La plus ancienne des options roumaines qui traduit l’expression évangélique ἐπιούσιος reflète l’interprétation «sufficiens» (săţioasă) profondément ancrée dans la tradition textuelle slavonne (...). Le syntagme pâinea noastră săţioasă, reflet de la version slavonne, se trouve concurrencé à partir d’une certaine période, par l’option de type occidental «notre pain quotidien».
Cuvinte-cheie:Nouveau Testament, Notre Père, ἄρτος ἐπιούσιος, le pain quotidien
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 16

90Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
2Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
69Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
26Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
126Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
62Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
5Dragoș MoldovanuMiscellanea philologicaLR, XXXIII (5), 4141984
122Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
2Gheorghe ChivuCopiștii Codicelui SturdzanLR, XXVII (1), 591978
153Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
53Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
35Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
2Ion GhețieCîteva precizări în legătură cu datarea Catehismului lui CoresiSCL, XVII (5), 5471966
129Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
77Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865
102Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: