Editorial
Diacronia 9, 7 mai, 2019, art. A129 (p. 1–21)https://doi.org/10.17684/i9A129ro

Ideologia neodarwinistă

Francisc Gafton1,, Adina Chirilă2,

Afiliații

1Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România
2Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Bd. Vasile Pârvan 4, 300223 Timișoara, România

Istoric

Primit: 9 aprilie 2019
Acceptat: 15 aprilie 2019
Publicat: 7 mai 2019

Cuvinte-cheie

evoluționism
neodarwinism
ideologie
sinteză
lamarckism

Motto

„The problem with intellectual revolutions is that they often harden into suffocating dogma—and at their apogee tend to be guarded by the holders almost as a sacred mantra. For a while the dogma is useful, but then an ‘establisment’ inevitably forms, the individuals of which find it almost impossible to break ranks, because if they do their careers and financial livelihood are put in great risks.”
(E.J. Steele, R.A. Lindley, R.V. Blanden)

Rezumat

Credința dominantă încă în materie de evoluționism este că neodarwinismul reprezintă cea mai bună explicație evoluționistă, întrucît o conține pe cea darwiniană, ameliorată prin ajustări și adaosuri furnizate de cercetarea științifică în desfășurare, asiduă, obiectivă și străină de vreo ideologie. În fapt, pe parcursul istoriei sale, neodarwinismul a eșuat în menținerea unei linii de gîndire clare și orientate de fapte. A devenit limpede că, urmîndu-i paradigma originară, nu se putea rezolva problema evoluției; astfel că, pe parcursul ultimei jumătăți a secolului trecut, s-au manifestat încercări de ameliorare a neodarwinismului, fără succesele scontate. Eșecul se explică prin una din tarele curentului: respingerea categorică și arogantă a poziției lamarckiene în chestiunea evoluției. Or, cercetările din deceniile recente și deducțiile logice pornite din observarea a ceea ce Natura produce impun revizuirea paradigmelor și anularea forței vreunei dogme. Cîștigul ar fi al științei și al cunoașterii umane.

Linkuri

 • Text complet (în română; 21 p., 209 KB)
 • 2 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:1, F. G. & 2, A. C. (2019). Ideologia neodarwinistă, Diacronia 9 (7 mai), A129 (1–21), https://doi.org/10.17684/i9A129ro
  BibTeX:@ARTICLE{gafton 12019,
   author = {Francisc Gafton 1, Adina Chirilă 2},
   title = {Ideologia neodarwinistă},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {mai},
   number = {9},
   eid = {A129},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i9A129ro},
   pages = "(1–21)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/9/A129/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2019 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1330 / 1292 / 2622

 • Descărcări (text complet): 1694 / 1421 / 3115