Articol
Diacronia 2, 17 iulie, 2015, art. A21 (p. 1–8)https://doi.org/10.17684/i2A21ro

Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român

Erika-Mária Tódor

Afiliații

Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Universitatea Sapientia, Piața Libertății 1, 530104 Miercurea Ciuc, România

Istoric

Primit: 6 martie 2015
Acceptat: 30 aprilie 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Cuvinte-cheie

limba română ne-maternă
bilingvism
interferență lingvistică
contact lingvistic
conduită verbală

Rezumat

Lucrarea de față are ca punct de plecare prezentarea specificului unei populații școlare din România pentru care limba română reprezintă limba ne-maternă, limba maternă fiind limba maghiară. Prima parte a lucrării oferă o caracterizare succintă a formelor de bilingvism care pot fi identificate în contextul acestei populații. Această subtemă va aborda, pe de o parte, coordonatele lingvistice ale profilului subiectului bilingv studiat de noi (interferența lingvistică, calcul lingvistic, pseudo-creativitatea lingvistică etc.), iar, pe de altă parte, va oferi o prezentare a principalelor dimensiuni socio-afective ale conduitei verbale (cum ar fi, angoasa comunicațională, refularea intenției de comunicare, schimbarea de cod lingvistic etc.). Aceste caracteristici, în configuraţia lor specifică, pot fi urmărite și în contextul altor vorbitori bi(multi)lingvi. Partea a doua a lucrării cuprinde descrierea unor strategii de activare a vocabularului în cazul persoanelor bilingve prin raportare la varietatea contextelor de comunicare.

Constatările, observațiile formulate reprezintă o sinteză a cercetărilor empirice desfășurate în anii anteriori (2000–2013) prin metode diferite de cercetare, cum ar fi: observația, studiul de caz, interviul structurat, chestionarea. Lucrarea își propune să ofere o imagine globală asupra unei configurații specifice de manifestare a bilingvismului.

Linkuri

 • Text complet (în română; 8 p., 123 KB)
 • 6 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Tódor, E. (2015). Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român, Diacronia 2 (17 iulie), A21 (1–8), https://doi.org/10.17684/i2A21ro
  BibTeX:@ARTICLE{todor2015,
   author = {Erika-Mária Tódor},
   title = {Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {iulie},
   number = {2},
   eid = {A21},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A21ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A21/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2015 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2447 / 2216 / 4663

 • Descărcări (text complet): 4330 / 2763 / 7093