Erika-Mária Tódor

Erika-Mária Tódor

Erika-Mária TÓDOR este conferențiar universitar la Universitatea Sapientia, Miercurea-Ciuc (România). Domeniul ei de cercetare este bilingvismul și aspectele lui socio- psiho-lingvistice și pedagogice. În scrierile publicate autoarea abordează aspecte referitoare la conduita verbală bilingvă, cum ar fi: fenomenul schimbării codului lingvistic, constituirea de sens în contextul lecturii în limbi diferite, interdependența dintre peisajul lingvistic, atitudinile și activarea limbilor, contactele interlingvistice și conduita verbală.

Texte publicate în „Diacronia”

EseuDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A150
Procedee translingvistice în conturarea portretului bi(multi)lingv din romanul Moarte în ținutul secuilor, de Caius Dobrescu

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A21
Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)