Articol
Diacronia 14, 12 decembrie, 2021, art. A192 (p. 1–11)https://doi.org/10.17684/i14A192ro

Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex

Ana-Maria Gînsac1,, Mihai-Alex Moruz1 2,, Mădălina Ungureanu1,

Afiliații

1Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Socio-Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Al. Lăpușneanu 26, 700057 Iași, România
2Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. General Berthelot 16, 700483 Iași, România

Istoric

Primit: 29 septembrie 2021
Acceptat: 19 octombrie 2021
Publicat: 12 decembrie 2021

Cuvinte-cheie

editarea textelor
eRomLex
lexicoane slavo-române
secolul al XVII-lea
lexicografie veche

Rezumat

Articolul prezintă proiectul eRomLex, care are ca scop realizarea unei ediții digitale comparative a celor șase lexicoane slavo-române din secolul al XVII-lea ce au ca sursă Lexiconul slavon-rutean al lui Pamvo Berînda. După prezentarea succintă a cadrului general al apariției lexicoanelor și a stadiului actual al cercetării pe această temă, am urmărit liniile generale ale proiectului, argumentînd necesitatea și beneficiile unei astfel de prezentări a materialului lexicografic. În a doua parte, exemplificînd cu extrase din materialul deja disponibil pe platforma proiectului, am arătat cîteva modalități în care autorii lexicoanelor românești valorifică informația existentă în sursă, atît la nivelul inventarului lexical, cît și la nivelul definițiilor.

Comparația a arătat că, în afară de Lex.Mard., cantitatea de material din lexicoanele românești este apropiată de cea din Lex.Ber.; scribii români nu preiau tot inventarul din sursă, dar adaugă lexeme în plus. În ceea ce privește definițiile, de obicei acestea sunt reduse față de cele din sursă, dar există și situații în care sunt adăugate în lexicoanele românești informații de diverse tipuri. Studiul lor exhaustiv, facilitat de platforma proiectului, poate oferi observații foarte interesante despre mentalitatea și educația din epoca alcătuirii lexicoanelor românești.

Linkuri

 • Text complet (în română; 11 p., 232 KB)
 • 4 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:1, A. G., 2, M. M. <. & 1, M. U. (2021). Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex, Diacronia 14 (12 decembrie), A192 (1–11), https://doi.org/10.17684/i14A192ro
  BibTeX:@ARTICLE{ginsac 12021,
   author = {Ana-Maria Gînsac 1, Mihai-Alex Moruz 1 2, Mădălina Ungureanu 1},
   title = {Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2021},
   month = {decembrie},
   number = {14},
   eid = {A192},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i14A192ro},
   pages = "(1–11)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/14/A192/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2021 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 522 / 620 / 1142

 • Descărcări (text complet): 686 / 633 / 1319