Articol
Diacronia 11, 10 iunie, 2020, art. A162 (p. 1–12)https://doi.org/10.17684/i11A162ro

Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu

Cătălin Nicolau

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 15 aprilie 2020
Acceptat: 6 mai 2020
Publicat: 10 iunie 2020

Cuvinte-cheie

dialect literar
limbă literară
modernizare
text rotacizant

Rezumat

Studiul nostru prezintă sintetic principalele idei al lui G. Ivănescu cu privire la noțiunea de limbă literară, în general, și procesul de modernizare a ei, în mod special. Acest demers este o componentă a unei analize mai ample a concepției diacronice ivănesciene, pe care am întreprins‑o în ultimii ani. Ca urmare, conceptul de limbă literară este abordat aici dintr‑o perspectivă holistică, cea a întregii istorii a limbii române, căreia i se și subsumează, de altfel. De aceea, unele elemente ale limbii de cultură sînt raportate la istoria limbii vorbite și la principiile de cercetare a acesteia.

Scopul pe care îl avem în vedere este cel de a evidenția originalitatea acestei concepții, divergente față de cea a școlii bucureștene, în contextul unui interes din ce în ce mai redus față de lingvistica diacronică, în favoarea celei sincronice. Ivănescu reușește să construiască o teorie lingvistică originală, bazată pe argumente de ordin istoric și socio‑lingvistic, ce aprofundează, completează și, uneori, chiar contrazice, concepțiile predecesorilor și contemporanilor săi.

Linkuri

 • Text complet (în română; 12 p., 146 KB)
 • 5 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Nicolau, C. (2020). Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu, Diacronia 11 (10 iunie), A162 (1–12), https://doi.org/10.17684/i11A162ro
  BibTeX:@ARTICLE{nicolau2020,
   author = {Cătălin Nicolau},
   title = {Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2020},
   month = {iunie},
   number = {11},
   eid = {A162},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i11A162ro},
   pages = "(1–12)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/11/A162/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2020 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1208 / 824 / 2032

 • Descărcări (text complet): 2603 / 1384 / 3987