Catalin Nicolau

Numele meu este Cătălin Nicolau şi sunt absolvent al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, unde m‑am specializat în limbă şi literatură engleză şi română. Am obţinut licenţa în literatură engleză în 2004, cu o teza despre literatura victoriană.

Am absolvit două masterate la aceeaşi universitate: unul în Studii culturale americane şi celălalt în Lingvistică general şi românească.

În anul 2012, am obţinut titlul de doctor în Filologie cu o teză în domeniul lingvisticii diacronice.

Domeniile care mă preocupă sunt literatura, teoria critică, lingvistica, istoria şi filozofia ştiinţei.

Predau limba engleză la un liceu din Iaşi şi ţin seminare de limbă engleză la Facultatea de Litere din Iaşi.

Până acum, am publicat câteva articole ştiinţifice:

Viziunile lui G. Ivănescu şi E. Coseriu asupra schimbării lingvistice în STUDII UMANISTE ȘI PERSPECTIVE INTERCULTURALE, Editura Universităţii “Petru Maior”, Târgu-Mureș, 2011

Principii ale cercetării istoriei limbii la G. Ivănescu în “Anuar de Lingvistică și Istorie Literară”, LIII, p. 251 Editura Academiei, Iaşi, 2013

Noțiunea de limbă română literară în concepția lui G. Ivănescu în Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, p. 478-485, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013

Limba română literară veche în concepţia lui G. Ivănescu în "Analele Universității 'Alexandru Ioan Cuza' din Iași". Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 239, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014

Procesul lingvistic evolutiv în concepţia lui E. Coseriu în “Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, nr. 13, tom 3/2012, p. 311

Concepţia saussuriană cu privire la diacronia limbii în “Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, nr. 16, tom 3/2015, p. 267

Periodizarea istoriei limbii române în concepţia lui G. Ivănescu. Perspectivă istorico-socială în “Revista Transilvania”, 2012, nr. 8, p28-34

Structuralismul, o nouă perspectiva filozofică asupra lumii şi ştiinţelor la începutul secolului XX în INTERCULTURAL PERSPECTIVES, vol 1/ 2019, p. 189

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A162
Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)