Articol
Diacronia 1, 13 ianuarie, 2015, art. A8 (p. 1–14)https://doi.org/10.17684/i1A8ro

Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice

Enikő Pál

Afiliații

Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Universitatea Sapientia, Piața Libertății 1, 530104 Miercurea Ciuc, România

Istoric

Primit: 30 mai 2014
Acceptat: 29 iunie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Cuvinte-cheie

contact lingvistic
împrumut lexical
vechea română literară

Motto

„Dacă te uiți atent la bobul de grîu vezi în el chipul lui Iisus”, spune o vorbă din bătrîni (Izvorul. Revistă de etnografie și folclor, nr. 30, Giula, 2009, p. 22). La fel cum moartea și viața spirituală se găsesc încapsulate în simplitatea unui bob de grîu, într-un singur cuvînt se așterne un univers întreg de gîndiri și de simțiri.

Rezumat

Studiul de față se înscrie pe direcția actualizării în lingvistica românească a teoriilor privitoare la interferențele lingvistice (româno-maghiare) manifestate în unele comunități bilingve și a cercetării particularităților lexicale pătrunse în limba română scrisă prin influența graiurilor maghiare vorbite în diferite zone ale țării sau chiar prin traducerea în română a unor texte maghiare. Preocuparea de bază o constituie împrumuturile maghiare lexicale vechi din limba română care sînt discutate din perspectiva schimbărilor petrecute în planul semnificației. Inventarierea sensurilor împrumuturilor maghiare s-a efectuat pe baza unui corpus de texte românești vechi, ținîndu-se cont și de materialul oferit de diverse dicționare cu preocupări (și) etimologice. Așa cum reiese din cele cîteva exemple analizate în cadrul prezentului studiu, sensul lexical este impregnat atît de intelect, cît și de afectivitate. Însă universul emoțional este rareori preluat o dată cu termenul împrumutat. Cel mai des, conținutul afectiv este, la rîndul lui, adaptat conform sensibilității și spiritualității proprii vorbitorilor care împrumută.

Linkuri

 • Text complet (în română; 14 p., 214 KB)
 • 29 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Pál, E. (2015). Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice, Diacronia 1 (13 ianuarie), A8 (1–14), https://doi.org/10.17684/i1A8ro
  BibTeX:@ARTICLE{pal2015,
   author = {Enikő Pál},
   title = {Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {ianuarie},
   number = {1},
   eid = {A8},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A8ro},
   pages = "(1–14)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A8/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2015 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2511 / 2535 / 5046

 • Descărcări (text complet): 2691 / 2561 / 5252