Enikő Pál

Enikő Pál

Pál Enikő (n. 1983, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita) este licențiată în filologie, avînd specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (2006). A absolvit masteratul de Științe ale limbii și comunicării (2008) şi a obţinut, în 2013, titlul de doctor în filologie, cu distincţia Summa cum laude.

Printre domeniile de cercetare, un loc însemnat îl ocupă istoria limbii române, principala preocupare științifică constituind-o contactele lingvistice româno-maghiare, privite în diacronie și îndeosebi prin prisma influențelor maghiare.

Publicații: Influența limbii maghiare asupra limbii române. Perioada veche, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014; Considerații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri românești, în „Dacoromania”, serie nouă, XIX, 2014, nr. 1, p. 68-81; Reflections on the Hungarian original’s influence on the Romanian translation of Palia de la Orăștie, în volumul „Text și discurs religios”, nr. VI / 2014, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 41-58; Observații privind consecințele influenței maghiare asupra textelor românești vechi, în Analele Științifice ale Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Secțiunea III e, Lingvistică, Tomul LIX/2013, p. 111-133; Historical, social and cultural setting for Romanian-Hungarian contacts in the 16th century Transylvania, în ,,Acta Universitatis Sapientiae, Philologica”, Volume 4, Number 2, (2012), p. 357-372.

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 4, 1 august, 2016, A59
Ioan Dănilă, Limba română în graiul ceangăilor din Moldova, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005, 354 p.

RecenzieDiacronia 4, 1 august, 2016, A57
Alexandru Philippide, Originea românilor, vol. I și II, ediția a II-a, ediție de Roxana Vieru, prefață de Carmen-Gabriela Pamfil, postfață de Alexandru Gafton, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014/2015, 802/763 p.

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A50
Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)

RecenzieDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A27
Ioan Milică, Lumi discursive. Studii de lingvistică aplicată, Editura Junimea, Iași, 2013, 294 p.

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A22
Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

RecenzieDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A15
Perspective asupra textului și discursului religios, volum îngrijit de Ioan Milică, Emanuel Gafton și Sorin Guia, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, 346 p.

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A8
Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)