Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dezvoltări ale conceptului de culturem în lucrările traductologice românești

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs metatraductiv. In honorem professoris Ileana Oancea, p. 135-151
ISBN:978-973-125-525-5
Editori:Georgiana Lungu-Badea, Nadia Obrocea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The current article proposes an epistemological approach to the concept of cultureme in the Romanian Translation Studies. It is a timely research given the existence of a certain looseness in the definition, usage, and particularly identification of culturemes in various types of oral or written texts. The analysis will offer a review of the definitions of the concept in several fields (computer studies, sociology, communications, cultural studies, translation studies, language teaching, linguistics), of the theories the concept is grounded in, and of the way in which it has been integrated in translation studies research in our country.
Cuvinte-cheie:cultureme, cultural allusion, cultism, cultural information, cultural transfer
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Mioara Codleanu„Scaunul Domnesc” ou de la polysemie divergente et des implications traductivesDICE, XII (2), 632015pdf
html
15Georgiana Lungu-BadeaRemarques sur le concept de culturèmeTranslationes, 1, 15-782009pdf
html
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
2Georgiana Lungu-BadeaLa problématique du transfert culturelAUA, 4 (3)2003html
2Mioara CodleanuL’adaptation: Difficultes de delimitation d’un conceptAOU, XIII, 57-682002pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: