Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Influenţe franceze în traducerile lui Iancu Văcărescu. Aspecte lexicale

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 141-162
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our study is a complete presentation of the neologisms and loan translations imported from French in Iancu Văcărescu’s original works and in his translations of dramatic works (most of all Racine’s Britannicus and Scribe’s Bertrand et Raton). We also reveal the translator’s hesitations, inconsequences and awkwardness, all of which are explainable subjectively and objectively (by the undevelopped status of the Romanian literary language).
Cuvinte-cheie:phonetic adaptation, equivalence, modernization, loan translation, neologism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: