Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Natura polivalentă a Nonei în drama Tulburarea apelor de Lucian Blaga

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (1), p. 35-38
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Nona, a typical female figure for Lucian Blaga’s archetypal feminine structures promoted in his drama, manifests a mixture of divine and diabolic, of angelity and luciferism. She is a stirring agent both within the circle of masculine figures and within the society itself. The present paper aims at depicting and analysing these hypostases Nona takes in the drama.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Lucian Vasile BâgiuZidarii Meşterului Manole Phil. Jass., X (1), 11-252014pdf
html
0Lucian Vasile BâgiuPersonaje secundare în Meşterul Manole, de Lucian Blaga: Mira, GămanPhil. Jass., VII (1), 17-282011pdf
html

Referințe în această publicație: 1

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: