Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Zidarii Meşterului Manole

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (1), p. 11-25
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[The Masons of Manole, the Master Mason]
The builders imagine through their sensitive responses a generic humanity. They are masons by spiritual vocation, actually emissaries of the anonymous crowd. Manole’s journeymen stay for the dramatic swing between the ideal and egotism, which precedes the collective creation of a miracle, if committed in the name of humanity. The third mason, while explaining the work of art, metamorphoses it from an aesthetic to a religious asset. The sixth mason is the most outlined of all builders for he carries out a separate part that is to constantly gainsay Manole, to incite to insubordination and rebellion. The eighth mason is fully aware of the outstanding artistic accomplishment of all builders, their edifice about to become a cultural and even political symbol of the nation.
Cuvinte-cheie:creation, church, earth, masons, sacrifice, woman
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

2Lucian Vasile BâgiuApriorism românesc în Cruciada copiilor de Lucian BlagaTabor, III (2)2009html
2Emilia IvancuNatura polivalentă a Nonei în drama Tulburarea apelor de Lucian BlagaPhil. Jass., III (1), 35-382007pdf
html
2Gabriela ChiciudeanFișă de dicționar: Doamna din „Cruciada copiilor” de Lucian BlagaAUA, 6 (1), 335-3382005html
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: