Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traduire les allusions socio-culturelles renfermées dans Notre Dame de Paris de Victor Hugo

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 12, p. 67
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The present article suggests subjecting on second thought the complexity of translating the allusions of sociocultural nature in the hugolien novel Notre Dame de Paris in the Romanian versions realized by the translators Ion Pas, Gellu Naum, G. A. Dumitrescu and Sorin B. Rareş.
Cuvinte-cheie:Sociocultural allusions, cultural translation, context, cultural competence
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: