Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hiponimia în terminologia nutrițională

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 30 (1), Secțiunea Varia, p. 307-319
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Hyponymy is a lexical-semantic relation very common in specialized vocabulary. It refers to the lexical hierarchical ordering of concepts, in the genus-species type. Generally, all specialized terminology define and list concepts according to the hierarchical systems in which they are included. We analyzed the nutritional terminology of two Romanian nutrition guidelines, and we identified monolexical hyponyms as well as syntagmatic hyponymic constructions which contribute to the precise definition of nutrients, certain nutrition-related diseases and dysfunctions. We analyzed hyponymic hierarchies to highlight the rhetorical function of hypomymic units extracted from definitions, descriptions, enumerations and examples, considered resources which reflect the reality of nutritional discourse.
Cuvinte-cheie:semantic relations, hyponymy, terminology, nutrition
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

2Alexandru Dan AnghelinaTermenul − modalități de interpretare. Caracteristici ale terminologiei ITSIL6, 283-2912017pdf
1Iustina BurciGeneralities and particularities of the cave denominations within toponymyGIDNI, 4, 222-2292017pdf
html
1Daniela BurlacuThe phrase – a fundamental designation type in artistic gymnasticsCCI, 3, 677-6852014pdf
html
3Mariana BaraMigraţie şi terminologieMetafore migr.2013pdf
html
2Simona Nicoleta StaicuA Hierarchic Structure of Medical Terms according to their Semantic ContentSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
2Verginia Barbu MititeluSistemul all-inclusive în reprezentarea cunoştinţelor lexicaleTradiție/inovație2013pdf
html
2Camelia SăpoiuTipuri de hiperonime în definiţiile lexicografice ale termenilor medicaliControverse, I, 2972010pdf
1Elena MuseanuDefiniţii alternative ale termenilor economiciAUG/XXIV, III (1), 772010pdf
3Gabriela DudaSemantica dezastruluiAUG/XXIV, III (1), 161-1752010pdf
1Roxana CiolăneanuHiponimia ca modalitate de organizare şi descriere definiţională în limbajul de marketingAUG/XXIV, III (1), 1492010pdf
2Dorina Pănculescu, Ilona BădescuHolo-meronimia. Expresia ei în dicționarele limbii române contemporaneAUC, XXXI (1-2), 3482009html
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: