Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Semantica dezastrului

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, III (1), p. 161-175
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Rezumat:Notre étude vise à analyser le comportement sémantique des termes du champ lexical des « malheurs majeurs » du discours journalistique. Tant pour les termes généraux - désastre, calamité, cataclysme, catastrophe, ravages, dévastation – que pour les termes spécifiques - avalanche, tremblement de terre/séisme, génocide, tsunami, ouragan, inondation - on examine les utilisations des sens dénotatifs et connotatifs (hyperbole, métaphore) et aussi les clichés caractéristiques au langage journalistique qui contient ces termes.
Cuvinte-cheie:tabloïdisation, métaphore hyperbolisante, clichéisation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 5

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
34Gh. N. DragomirescuMică enciclopedie a figurilor de stilEditura Științifică și Enciclopedică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: