Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tipuri de hiperonime în definiţiile lexicografice ale termenilor medicali

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 297
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Various Categories of Hypernyms Essential for Defining the Medical Terms] Hyponymy and also hypernymy are exploited for the wording of the lexicographical definitions and these become the main lexicographical manner for defining the medical terms in dictionaries of general language.
The present work is a short study of metalexicography that aims is to analyze the types of hypernyms essential for defining the medical terms registered in the DEX and in DEXI.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
4Angela Bidu-VrănceanuMărcile stilistice (diastratice) ale lexicului specializat în DEX2LR, XLVIII (1-2), 191999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: