Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traducerea şi dihotomia ’fidelitate’ vs. ’trădare’

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 9, p. 325
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • One of the most disputed issues related to the problem of translation is, no doubt, that of the dichotomy between ’fidelity’ vs. ’treason’ in the complex process of rendering a certain source text into a target text. The present paper presents both sides of the problem in discussion and also tries to offer a ballance between them.
  • Una dintre cele mai disputate probleme legate de traducere este, fără nicio îndoială, aceea a dihotomiei dintre ,,fidelitate” versus ,,trădare” în procesul complex al redării unui anumit text-sursă în text-ţintă. Lucrarea de faţă prezintă ambele aspecte ale problemei în discuţie şi încearcă, de asemenea, să le echilibreze.
Cuvinte-cheie:
  • translation, dichotomy, ’fidelity’, ’treason’, interlingual transfer, intercultural transfer
  • traducere, dihotomie, ,,fidelitate”, ,,trădare”, transfer interlingvistic, transfer intercultural
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

33Magda Jeanrenaud
  • Universaliile traducerii
  • Universalien des Übersetzens
Editura Polirom; Frank & Timme Verlag2006; 2014
43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: