Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din nou despre elemente lexicale franceze în cărţi de bucate româneşti (II)

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (4), p. 515-523
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Encore sur les éléments lexicaux français dans des livres de cuisine roumains (II)]
Notre article est le deuxième volet d’une étude au sujet des termes culinaires français du roumain portant sur un corpus de 15 livres de cuisine. Nous constatons la relation entre la présence des termes culinaires français et des facteurs extralinguistiques. Malgré la nécessité de moderniser le langage culinaire roumain, les éléments français non-enregistrés par les dictionnaires roumains actuels doivent être glosés par les auteurs de ces livres.
Cuvinte-cheie:
  • limbaj profesional culinar, termen culinar, (cuvânt) adaptat, factori extra-lingvistici, frecvenţă
  • langage professionnel culinaire, terme culinaire, (mot) adapté, facteurs extra-linguistiques, fréquence
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: