Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Coordonate traductiv-traductologice în discursul traducătorilor de limbă rusă

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. II. Încercare de cartografiere a cercetării în domeniu. In honorem magistrae Elena Ghiță, p. 90-110
ISBN:978-973-125-526-2
Editori:Georgiana Lungu-Badea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:In the case of an “ideal” translation process, three spaces must be taken into consideration without marginalising any of them: the translation, intra-translation and inter-translation spaces. The present paper aims to identify representative paradigms in the translation from Russian into Romanian by focusing on translators from Russian their thoughts on translation. Overall, in the works this study takes into consideration, the target text, viewed as a poetic or non-poetic translation “derivative”, is seen along various coordinates: communicative-conceptual, functional-pragmatic, syntactic-structural, expressive-artistic.
Cuvinte-cheie:translation practice, translation theory, translation paradigms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

1Daniela GheltofanEin Übersetzer russischer Literatur ins Rumänische – Emil IordacheRum. Übers., 3212014
23Georgiana Lungu-BadeaIdei și metaidei traductive românești
Secolele XVI-XXI
Editura Eurostampa; Editura Universității de Vest2013; 2015
3Richard SârbuRepere ale analizei contrastive orientate uni- şi bidirecționalAUT, XLVIII, 2722010pdf
html
2Antoaneta OlteanuDecalogul antitraducătorului, sau cum să faci o traducere proastă a unei cărţi buneRSL, XLV, 2172009pdf
1Valentin MoldovanEchivalențe frazeologice în traducerile românești ale prozei literare ruseSCL, LI (2), 3772000
1Richard SîrbuModele derivative antonimiceSCL, XXXIII (3), 2251982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: