Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Atribut pronominal anticipat sau complement posesiv?

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVIII, p. 196
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Dans la littérature de spécialité du roumain il y a des opinions différentes concernant la fonction syntactique des formes pronominales non accentuées, le soi-disant datif possessif étant considéré soit comme déterminant pronominal, soit comme complément d’objet indirect, soit comme complément possessif (v. Gramatica limbii române, EA, 2005). Dans cet article, tout comme dans son ouvrage Limba română actuală (II-ème édition, Deva, 2010), l’auteur plaide en faveur de la dénomination de complément du nom anticipé, parce que, d’une coté, le phénomène de reprise ou d’anticipation apparaît aussi dans le cas de quelques compléments (d’objet direct et d’objet indirect en datif), et, de l’autre coté, au niveau phrastique, ce type de déterminant peut être substitué seulement par une proposition qui a un régent nominal (Îți apreciez lucrarea. «J`apprécie ton travail» = (Îți) apreciez lucrarea ta. «J`apprécie ton travail».= Apreciez lucrarea care îți aparține ție «J`apprécie le travail qui t`appartient »).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 9

121Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
88Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
2Constantin MilașDativul posesivCL, XXXVI (1-2), 671991
214Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
21Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973
29Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
77Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
5Flora ȘuteuAtribut pronominal sau complement indirect?LR, XI (3), 2671962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: