Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Passive Participles as Complements of Perception Verbs

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVIII (1), p. 55-71
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article discusses the Romanian non-finite verbal forms which are complements of direct perception verbs: the gerundial and the past participle structures. The focus is on one restriction which the gerund displays, i.e. the fact that the passive morpheme fiind ‘being’ is ruled out after a direct perception verb, and the consequences thereof. Since the passive morpheme is absent from the direct perception configuration, the past participle encodes the passive event on its own. A series of diagnostic tests are applied in order to disambiguate between the passive past participle’s verbal (eventive) and its adjectival (resultative) use.
Cuvinte-cheie:gerund, past participle, direct perception, passive, eventivity, resultativity
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 15

6Irina Nicula ParaschivModalități de exprimare a percepțiilor fizice
Verbele de percepţie în limba română
Editura Universității din București2012
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
376Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
109Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
122Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
66Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
122Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
181Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
56Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
23Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
183Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
129Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
3R. Ocheșeanu, L. VasiliuDespre valoarea verbală și adjectivală a participiuluiLR, III (6), 16-211954pdf
36Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
102Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: