Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The beginnings of textual criticism in Old Romanian writing

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXI (1), p. 17
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

50Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
12Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
25N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
18Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
82Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: