Articol
Diacronia 6, 30 septembrie, 2017, art. A87 (p. 1–14)https://doi.org/10.17684/i6A87ro

Evoluția descendenților lui ipse în limba română

Andra Vasilescu

Afiliații

 • Facultatea de Litere, Universitatea din București, Str. Edgar Quinet 5–7, Sector 1, 010017 București, România
 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Calea 13 Septembrie 13, 050711 București, România

Istoric

Primit: 16 mai 2017
Acceptat: 3 iunie 2017
Publicat: 30 septembrie 2017

Cuvinte-cheie

limba română
lat. ipse
evoluția formelor
evoluția uzului
intensificator
particulă focală

Rezumat

Lat. ipse a evoluat diferit în limbile romanice, limba română fiind cea care a conservat cel mai bine uzurile, îmbogățindu-le cu unele noi. Scopul cercetării este de a pune în evidență evoluția reflexelor formal-funcționale ale lui ipse pe teren românesc: îns1, îns2/ins, îns(ă)3, însul, nusul, dînsul, adins, însuși, posibil și focalizatorul legat –și. Analiza este o dezvoltare a unor cercetări anterioare pe un corpus extins de limbă veche, completat acum cu un corpus amplu de română contemporană non-standard, vorbită subdialectal. Fenomenele semnificative din româna veche comparativ cu latina sînt proliferarea formelor, conservarea uzurilor paralel cu apariția unora noi, îmbogățiri semantice și constituirea unor sinonimii lexico-funcționale relativ numeroase. Româna veche a reorganizat cuplurile formă-funcție, a introdus variante poziționale condiționate sintactic și marcarea diferențială a obiectului prepozițional, a lărgit sensurile ca efecte contextuale ale prototipului focalizator, a limitat ambiguitatea cu reflexivul și reciprocul, a gramaticalizat deicticul textual demonstrativ în conjuncție adversativă. Pentru româna modernă sînt semnificative constituirea unor omonimii lexico-gramaticale care elimină ambiguitățile, precum și apariția unor diferențe de registru. Evoluția lat. ipse pe teren românesc ilustrează un caz de poligramaticalizare și polimorfism, care nu e singular în istoria idiomurilor neo-latine.

Linkuri

 • Text complet (în română; 14 p., 227 KB)
 • 15 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Vasilescu, A. (2017). Evoluția descendenților lui ipse în limba română, Diacronia 6 (30 septembrie), A87 (1–14), https://doi.org/10.17684/i6A87ro
  BibTeX:@ARTICLE{vasilescu2017,
   author = {Andra Vasilescu},
   title = {Evoluția descendenților lui ipse în limba română},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {septembrie},
   number = {6},
   eid = {A87},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i6A87ro},
   pages = "(1–14)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/6/A87/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2017 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1929 / 1977 / 3906

 • Descărcări (text complet): 2205 / 2159 / 4364