Andra Vasilescu

Andra Vasilescu este profesor de lingvistică şi comunicare la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi cercetător la departamentul de gramatică al Institutului de Lingvistică „I.Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române. Domenii de interes în care a publicat cărţi şi articole: pragmatică, gramatică, comunicare interpersonală, comunicare interculturală, redactare de text, româna ca limbă străină, didactică.

Lista lucrărilor publicate: http://www.unibuc.ro/prof/vasilescu_a_m/Lista_de_lucrari_publicate.php

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A87
Evoluția descendenților lui ipse în limba română

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)