Partea a II-a a acestui articol:
https://doi.org/10.17684/i4A51ro
Articol
Diacronia 3, 12 februarie, 2016, art. A39 (p. 1–11)https://doi.org/10.17684/i3A39ro

Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)

Ioan Milică1,, Gabriela-Iuliana Morcov2,

Afiliații

1Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România
2Școala Doctorală de Studii Filologice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 10 decembrie 2015
Acceptat: 14 decembrie 2015
Publicat: 12 februarie 2016

Cuvinte-cheie

retorică
scrisoare
istoria scrisului epistolar

Motto

„Scrisoarea este un mesager credincios”
Bernhard Perger, Grammatica Nova, 1485

Rezumat

Articolul are ca țel prezentarea caracteristicilor de ordin cultural și retoric ale scrisului epistolar, prin urmărirea momentelor esenţiale din evoluţia scrisorii în spaţiul european şi în cel românesc. În epoci succesive, delimitarea cadrelor retorice în care se dezvoltă scrisul epistolar este dirijată de repere distincte, de la canoanele discursive ale antichităţii și încercările de formulare a unor teorii epistolare în epoca postclasică la apariţia manualelor epistolare medievale şi a lucrărilor de retorică epistolară din epoca Renaşterii sau la înflorirea corespondenței private în perioada Barocului și în Secolul Luminilor. Tendința naturală de adaptare a retoricii epistolare la resursele idiomatice ale limbilor vernaculare a favorizat apariția și dezvoltarea unui stil epistolar românesc, ale cărui coordonate culturale și retorice sînt schițate în lucrarea de față.

Linkuri

 • Text complet (în română; 11 p., 865 KB)
 • 14 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:1, I. M. & 2, G. M. (2016). Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I), Diacronia 3 (12 februarie), A39 (1–11), https://doi.org/10.17684/i3A39ro
  BibTeX:@ARTICLE{milica 12016,
   author = {Ioan Milică 1, Gabriela-Iuliana Morcov 2},
   title = {Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {februarie},
   number = {3},
   eid = {A39},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i3A39ro},
   pages = "(1–11)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/3/A39/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2016 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2540 / 2418 / 4958

 • Descărcări (text complet): 6536 / 2781 / 9317