Ioan Milică

Ioan Milică

Conf. univ. dr., Departamentul de Românistică, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. Domenii de interes științific: lingvistica teoretică și aplicată. Volume de autor: Expresivitatea argoului (2009), Lumi discursive (2013) and Noțiuni de stilistică (2014). Co-editor și membru în comitele editoriale și științifice ale revistelor științifice Diacronia (Iași), Text și discurs religios (Iași), Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. LingvisticăLimba Română (Chișinău), Argotica (Craiova) și Limbă și literatură - Repere identitare în context european (Pitești).

Texte publicate în „Diacronia”

EditorialDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A155
Biblioteca naturii: realitate și metaforă în clasificarea botanică

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A148
Proverb și stil în publicistica lui Eminescu

MementoDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019
Memento: Konrad Lorenz

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A71
Rețetele culinare: oralitate și scripturalitate (I)

EditorialDiacronia 5, 23 martie, 2017, A65
Fațetele diacroniei

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A51
Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A39
Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A7
Funcțiile stilului în retorica creștină a Sf. Augustin

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)