Articol
Diacronia 1, 13 ianuarie, 2015, art. A6 (p. 1–10)https://doi.org/10.17684/i1A6ro

Corpusurile paralele. O modalitate de cercetare în timp real a schimbării lingvistice în curs de realizare

Christian Mair

Afiliații

Departamentul de Anglistică, Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg, Rempartstr. 15, DE–79098 Freiburg, Germania

Istoric

Primit: 3 iunie 2014
Acceptat: 12 iunie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Cuvinte-cheie

lingvistica corpusului
schimbare lingvistică
limba engleză contemporană
corpusuri paralele
informalitate

Rezumat

Lucrarea valorifică date din patru corpusuri corespondente de cîte un milion de cuvinte, Brown (Engleză americană, 1961), LOB (Engleză britanică, 1961), Frown (Engleză americană, 1992) și FLOB (Engleză britanică, 1991) pentru a oferi o descriere integrată a variației sincronice (regionale și stilistice) și a schimbărilor diacronice pe termen scurt din engleza literară scrisă. Analiza unui număr relativ mare de variabile morfosintactice arată că schimbările structurale directe sînt mai degrabă rare în perioada avută în vedere. Cu toate acestea, există numeroase evoluții diacronice semnificative sub aspect statistic care, considerate împreună, oferă dovezi ce atestă o tendință discursiv-pragmatică unitară, și anume, „colocvializarea” normelor limbii engleze scrise. Se consideră că această evoluție lingvistică este motivată de un curent socio-cultural mai larg, deplasarea gustului public către o exprimare informală din ce în ce mai pregnantă.

Linkuri

 • Text complet (în română; 10 p., 144 KB)
 • O referință și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Mair, Ch. (2015). Corpusurile paralele. O modalitate de cercetare în timp real a schimbării lingvistice în curs de realizare, Diacronia 1 (13 ianuarie), A6 (1–10), https://doi.org/10.17684/i1A6ro
  BibTeX:@ARTICLE{mair2015,
   author = {Christian Mair},
   title = {Corpusurile paralele. O modalitate de cercetare în timp real a schimbării lingvistice în curs de realizare},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {ianuarie},
   number = {1},
   eid = {A6},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A6ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A6/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2015 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2475 / 2908 / 5383

 • Descărcări (text complet): 2628 / 2854 / 5482