Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probleme ale literarizării formelor şi a textelor dialectale

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Masă rotundă: Probleme ale literarizării textului dialectal, p. 219-225
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Problems concerning literarization of forms and of dialectal texts]
The author discusses a few of the issues regarding transposition of forms and of phonetically transcribed texts in a variant that is as close as possible to the literary speech/writing. The purpose of this transposition lies in “decrypting” the text that was written using a special, phonetic alphabet into a text written using the common alphabet, keeping the dialectal “core” as much as possible.
Cuvinte-cheie:phonetics, sound recording, literarization, dialectal text, phonetic transcription
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

4Andrei AvramPalatalizarea consoanelor şi etimologia limbii româneSCL, LXV (1), 3-212014html
2Maria MarinImportanţa lexicului dialectal pentru Dicţionarul-tezaur al limbii româneLR, LXIII (1), 492014pdf
html
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (I)SID14, 2372012pdf
14Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
1Dumitru LoșonțiEtimologie și dialectologieSND12, 1012006
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: