Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traduceri din limba sârbă în limba română. Perspective traductive

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. II. Încercare de cartografiere a cercetării în domeniu. In honorem magistrae Elena Ghiță, p. 132-151
ISBN:978-973-125-526-2
Editori:Georgiana Lungu-Badea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The current paper sets out to present an updated overview of the translation from Serbian into Romanian, to highlight the dominant tendencies in the views of the best translators, as well as to reveal the specific features of the translation methods. The diachronic presentation will focus on the translators‟ reflections, while the synchronic one will examine statements regarding both the practice and the theory of translation. This combined diachronic and synchronic approach will foreground several significant elements in the evolution of translation, from theories to strategies and techniques. The ultimate purpose of this paper is to evaluate the contributions of various translators and to highlight certain general aspects characterising them from a methodological perspective. The paper will also try to evaluate the degree of representativeness of translations, as well as the extent to which translators adhere to the functional principle in preservation the source-text information.
Cuvinte-cheie:Translation studies, translation studies spectrum, interdisciplinarity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

26Georgiana Lungu-BadeaIdei și metaidei traductive românești
Secolele XVI-XXI
Editura Eurostampa; Editura Universității de Vest2013; 2015
2Georgiana Lungu-BadeaNecesitatea unei critici a traduceriiAUT, XXXVI-XXXVII, 199-2221998-1999pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: