Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Scurt capitol de traductologie românească recentă

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. II. Încercare de cartografiere a cercetării în domeniu. In honorem magistrae Elena Ghiță, p. 45-65
ISBN:978-973-125-526-2
Editori:Georgiana Lungu-Badea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The main purpose of this paper is to briefly introduce the content and the peculiarities of translation studies-oriented research which takes into account English and Romanian as the working languages. In particular, it focuses on research carried on by professors of English at the Faculty of Letters of the West University of Timișoara, in the years starting with 2000.
Cuvinte-cheie:translation research directions, characteristics of translation research, general translation, specialized translation, translation of literary texts, audio-visual translation, translation evaluation, translation teaching
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

23Georgiana Lungu-BadeaIdei și metaidei traductive românești
Secolele XVI-XXI
Editura Eurostampa; Editura Universității de Vest2013; 2015
1Loredana FrățilăGreen Collocations. Translation IssuesStudia UBB, LII (4), 1252007
10Georgiana Lungu-BadeaScurtă istorie a traducerii
Repere traductologice
Editura Universității de Vest2007
46Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: