Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Selectivitatea sintagmatică și constrângerile lexicale în traducerea reprezentativă

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs metatraductiv. In honorem professoris Ileana Oancea, p. 192-215
ISBN:978-973-125-525-5
Editori:Georgiana Lungu-Badea, Nadia Obrocea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:This paper analyses the specific features of the lexical-syntactic structures that determine translators to engage in numerous psycholinguistic operations in order to address interlinguistic divergences and to give the translation a representative character. An important focus of the paper is the discussion of a particular, primarily psycholinguistic model of illustrating the main steps that have to be taken to render Russian verbs of movement into Romanian, emphasising the decisive role played by the common reference term in the comparative analysis and, at the level of discourse, by the revealer of discursive significance, whose task is to clarify the vaguer terms of movement in the source language (Romanian in our case).
Cuvinte-cheie:representative character, syntagmatic constraints, synonymic selection, language-discourse, revealer of discursive significance
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

3Richard SârbuRepere ale analizei contrastive orientate uni- şi bidirecționalAUT, XLVIII, 2722010pdf
html
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
5Liana PopMărci dialogaleLR, XXXIV (5), 4201985
28Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: