Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tendințe ale frazeologiei românești actuale

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Lexic și terminologii; alte domenii
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans le domaine de la phraséologie roumaine actuelle se manifestent particulièrement deux tendances: la transformations des modèles phraéologiques canoniques en vue d’exprimer certaines nuances stylistiques (à comparer a vedea lumina tiparului avec les variantes a vedea lumina presei, a vedea lumina e-mailurilor) et l’emploi des groupements de mots divers (les titres des ouvrages littéraires et cinématogarphiques très connues, les slogans publicitaires etc.) comme modèles phraséologiques insolites (à comparer le titre A la recherche du temps perdu, rom. În căutarea timpului pierdut, avec les variantes în căutarea manechinului pierdut, în căutarea umorului pierdut).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: