Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori semantice ale unităţilor frazeologice româneşti cu numeralul trei

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XV (1), Secțiunea Philologia Perennis, p. 105
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

2Carolina Popușoi„Realii” unităţi monetare în frazeología româneascăLR, LXIII (3), 3812014pdf
html
3Liviu GrozaTendințe ale frazeologiei românești actualeAspecte, II2003pdf
html
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: