Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Realii” unităţi monetare în frazeología românească

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (3), p. 381
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The linguistic data examined hereunder emphasise the richness and diversity of Romanian phraseological units built with monetary units. Most of the times, “realia” monetary units occur in phraseological combinations with a quantity element from the numeral class. Both the lexemes from the currency field, and the quantity elements bear semantic values, but also affective nuances. Since monetary units contain within their semantic matrix the idea of “quantity” /“value”, this concept is also often found in the semantic structure of the phraseological units which they are part of. At the same, we have identified a connection between the patterns with monetary units and meanings like “poorness”, “wretchedness”, “futility”, “avarice” and “disdain”.
Cuvinte-cheie:
  • „realii”, unităţi monetare, frazeologie, câmp semantic, element cantitativ
  • “realia”, monetary units, phraseology, semantic field, quantity element
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
3Maria BojanExpresii românești cu conținut istoricCL, XVI (2), 2591971
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: