Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Inovaţii paremiologice. Studiu de caz: Cu o rândunică nu se face primăvară

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Lexicologie, lexicografie, frazeologie, p. 359-369
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Paremiological innovations. Case study: cu o rândunică nu se face primăvară ‘one swallow does not make a summer’]
The paremiological variants of the pattern analysed in this article emphasise the adaptability of a structure (considered a fixed one) to the new contextual / extra linguistic needs, as well as the diversity of the forms in which the invariant meaning may be actuated in such constructions. Paremiological innovations on this pattern have been more and more used especially in colloquial language and in the media language, where an impressive number of variants are recorded, aiming at special stylistic effects. The analysed structure proves to be a dynamic model, highly productive, still being an open paremiological pattern, with infinite substitution and expansion possibilities, as well as the possibility to expand the two nouns in the structure.
Cuvinte-cheie:paremiological innovation, model, parasynonymy, lexical expansion, inversion
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

3Liviu GrozaTendințe ale frazeologiei românești actualeAspecte, II2003pdf
html
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: