Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori superlative ale prefixoidelor în limba română actuală – utilizări cu baze substantivale

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Valeurs superlatives des prefixoïdes en roumain actuel – des emplois à base nominale]
L’article se donne pour but une analyse des prefixoïdes en roumain actuel, dans des contextes variés, pour identifier la tendance de la langue d’élargir la catégorie grammaticale de la comparaison. Il s’agit d’une modalité lexicale, qui suppose une intensification des qualités exprimées par les noms.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 8

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: