Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Titlul în presa feminină românească

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 317
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper aims to analyze the titles in women media according to: (i) their grammatical component (i.e. titles consisting of a single term, or of a phrase; narrative titles; assertive, interrogative or imperative titles; titles in the form of a statement, or of several independent sentences); (ii) their lexico-semantic component (generic terms, proper names, stereotypes, digits, colloquial expressions, acronyms, words recently formed in Romanian language or neologic borrowings). The paper also makes an inventory of the main figures of speech used in the media titles (phonetic, syntactic and semantic figures of speech).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
8Raluca IonescuValori superlative ale prefixoidelor în limba română actuală – utilizări cu baze substantivaleAspecte, II2003pdf
html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: