Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Actorii câmpului universitar şi Internetul ca spaţiu naţional şi internaţional de promovare a limbii române

Autor:
Publicația: Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diaspora, Secțiunea Lingvistică: II. Aspecte ale dinamicii lingvistice
ISBN:973-8179-79-3
Editori:Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Trinitas
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Gli autori del campo universitario e l’Internet quale spazio nazionale e internazionale per promuovere la lingua romena]
Il titolo del nostro lavoro riguarda una dimensione interrogativo-retorica - e cioè - è possibile considerare l’Internet una forma per promovare la lingua rumena e conseguentemente la cultura nazionale? L’informazioni presentate sottolineano le dimensioni nazionale e internazionale della lingua e della letteratura rumena nello spazio virtuale, situate oggi, in uno stadio ancora iniziale. Gli attori del campo universitario, i docenti e gli studenti, secondo noi, svolgono un ruolo attivo in questo processo della promozione del rumeno che, sfortunatamente, resta incompreso e non ancora abbastanza sfruttato.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: