Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predarea limbii şi literaturii române din perspectiva inovaţiilor tehnice

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Didactică, p. 151-163
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’article décrit l’influence des innovations techniques sur l’enseignement de la langue et de la littérature roumaine. Les programmes didactiques de toutes les disciplines s’intéressent aux aptitudes nécessaires pour l’utilisation des acquisitions informatiques.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: