Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Une étude historique-comparative des traductions du catalan en roumain. Questions de méthode

Autor:
Publicația: De la méthode en traduction et en traductologie, p. 133
ISBN:978-606-569-614-3
Editori:Georgiana Lungu-Badea
Editura:Eurostampa
Locul:Timișoara
Anul:
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

10Georgiana Lungu-BadeaScurtă istorie a traducerii
Repere traductologice
Editura Universității de Vest2007
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: