Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Handbook of Argumentation Theory

Autori:
ISBN:9789048194728
Editura:Springer
Locul:Dordrecht
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

Front Matter
1. Argumentation Theory
2. Classical Backgrounds
3. Postclassical Backgrounds
4. Toulmin's Model of Argumentation
5. The New Rhetoric
6. Formal Dialectical Approaches
7. Informal Logic
8. Communication Studies and Rhetoric
9. Linguistic Approaches
10. The Pragma-Dialectical Theory of Argumentation
11. Argumentation and Artificial Intelligence
12. Research in Related Disciplines and Non-Anglophone Areas
Classified Bibliography
Alphabetical Bibliography
Index of Names
Index

Coperta:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].