Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observaţii asupra folosirii termenului vreme în Foletul Novel

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXIII, p. 15-26
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:The aim of this paper is to investigate occurrences of the meteorological term VREME (“WEATHER”) in Foletul novel, a series of calendars translated from Italian into Romanian during the reign of Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Being included in an ongoing descriptive-linguistic research dedicated to the language of meteorology, the paper adopts a diachronic perspective of study. This perspective has been recently used in both foreign and Romanian researches, with interesting results in various terminologies (linguistics, mathematics, politics etc.). Consequently, early weather forecasts which end predictions in the aforementioned calendars are examined in the present paper, with further attention given to VREME, a fundamental terminological unit in meteorology. The close analysis identifies four main types of determiners which accompany the term under scrutiny. These determiners range from adjectives inherently related to the meteorological domain (e.g. noroasă “cloudy”, ploioasă “rainy”, senină “clear”) to adjectives with metaphorical meaning (e.g. melancolică “melancholic”, veselă “joyful”), as well as to qualifying adjectives or prepositional phrases. Moreover, different means of expressing the syntagm VREME INSTABILĂ (“UNSTEADY WEATHER”) are brought into discussion, while weather forecasts addressed to certain socio-professional categories are not omitted either.
Cuvinte-cheie:descriptive-linguistic terminology, diachronic perspective, meteorological terminology, early weather forecasts, the term VREME (“WEATHER”), determiners
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

3Andreea-Victor GrigoreEvoluţia inventarului în terminologia meteorologiei. Niveluri de utilizareSIL5, 4782015pdf
42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
4Andreea-Victoria GrigoreVariația discursivă în terminologia meteoIpostaze, I, 2592011
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: