Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modalități de definire a termenilor meteorologici în secțiunea „Pentru aerologhie” din Gramatica fizicii, tradusă de Amfilohie Hotiniul

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 273
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Means of defining meteorological terms in the section ‘on aerology’ from The Grammar of Physics, translated by Amfilohie Hotiniul]
Due to the fact that diachronic aspects of meteorological terminology have not been thoroughly studied from a linguistic perspective, this paper aims to examine various means of defining meteorological terms encountered in the section “Pentru aerologhie” (‘On Aerology’). The section is taken from Gramatica fizicii (The Grammar of Physics), a Western European textbook of natural sciences translated into Romanian by the Moldavian bishop Amfilohie Hotiniul around the year 1790. Based on a didactic manner in which scientific information is presented, the aforementioned section is characterised by a considerable amount of definitions, which include encyclopaedic, etymological or taxonomic details. Moreover, those definitions represent ways in which several meteorological terms are introduced and accepted into Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: