Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Visual Communication through Sign Language: A Case Study on the First Eight Articles of the Creed in Romanian Sign Language

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 11, p. 369
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:In this paper we provide grammatical information which supports the visual communication specific to deaf people and the corresponding translation from Romanian language into Romanian Sign Language (RSL) of the first article in The Creed. The theories that we propose and sustain are backed up by some relevant photos. The main purpose of our endeavour is to highlight the fact that there is a great difference between Signed Romanian Language (the word-for-word translation of Romanian into the deaf people’s language) and Romanian Sign Language, the native language of deaf people, which does not literally observe the grammatical rules of Romanian language. All this are to be applied in the first article of The Creed.
Cuvinte-cheie:sign language communication, Romanian Sign Language (RSL), the Creed
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: