Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

An Investigation into the Loan Translations in Old Romanian. Case Study: Gramatica fizicii

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 11, p. 95
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper examines the role played by loan-translations in the constitution process of the Romanian scientific lexicon. The text examined, a translation and adaptation of an Italian treaty of natural science, was elaborated by bishop Amphiloch of Hotin at the end of the 18th century and it is of a paramount importance for the history of our scientific terminology. The author presents the lexical loan-translations excerpted from the text, depending on their appurtenance to a specific scientific field (anatomy, physics, geography, astronomy), together with their etymons, and examines the way in which the scholar resorted to lexical loan- translations to render various scientific notions. The author also analyses the causes which led to their appearance in the scientific literature of the period in general and in this text, in particular.
Cuvinte-cheie:loan-translations, old Romanian, scientific terminologies
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

3Liliana SoareGramatica de la învățătura fizicii. Remarks on anatomical terminologyAUC, XXXIII (1-2), 4742011html
2Liliana SoareRemarks on physics terminology in Amphiloch of Hotin’s “Gramatica fizicii”ELI, 8, 1352011pdf
html
2Liliana SoareGramatica de la învățătura fizicii. Considerații asupra terminologiei astronomiceȚâra, 3432011pdf
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). II. Stilul textelor lingvisticeLR, XXX (1), 451981
9Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). III. Stilul textelor matematiceLR, XXX (2), 1391981
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). IV. Stilul textelor medicaleLR, XXX (3), 2211981
9Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). V. Stilul textelor filozoficeLR, XXX (5), 5051981
2Cezar ApreoteseiUnele probleme ale calcului lingvisticSCL, XXXI (4), 3491980
13Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). ILR, XXIX (2), 1111980
2S. VaimbergCalque and BorrowingRRL, XX (4), 4351975
1Th. HristeaLe calque de structure dans la langue roumaineRRL, XII (4), 2791967
3Theodor HristeaTipuri de calc lingvisticSCL, XVIII (5), 5071967
4I. ȘtefanCalcul lingvisticLR, XII (4), 3351963
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: