Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Remarks on physics terminology in Amphiloch of Hotin’s “Gramatica fizicii”

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 8, p. 135
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper deals with a text of science popularization elaborated by Amphiloch, the bishop of Hotin, in 1796. The text, a translation and adaptation of an Italian treaty of natural sciences, highly contributed to the constitution of the Romanian scientific vocabulary, disseminating authentic terminologies in various fields of science. The study represents an analysis of the specialized terminology in the field of physics, due to the fact that here appear, for the first time in specialty literature, basic notions in this field. The physics terminology is rich and has a heterogeneous character, being made up of lexical borrowings, loan-translations, old, common terms and syntagms.
Cuvinte-cheie:common terms, lexical borrowings, loan-translations
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: