Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre paternitatea Cronicii anonime a Moldovei (1661–1729)

Autor:
Publicația: Limba română, LX (2), p. 231-243
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’examen critique des recherches consacrées à ľauteur de cette chronique met en valeur ľhypothèse exprimée par I. G. Sbiera: ľauteur a été Alexandre Amiras. La paternité de celui-ci est prouvée aussi par de nouveaux arguments appartenent à la critique textuele.
Cuvinte-cheie:
  • paternitate, autor anonim, Alexandru Amiras, Constantin Costache
  • paternité, auteur anonyme, Alexandre Amiras, Constantin Costache
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: