Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cine a tradus Istoria lui Schinder?

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Filologie, p. 65-69
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur estime que l’Histoire de Skinder a été traduite du turc en roumain par Alexandre Amiras, l’écrivain présumé d’une Cronique de la Moldavie pour les années 1661–1729. Les traits linguistiques communs à ces deux textes représentent le support de cette paternité.
Cuvinte-cheie:
  • paternitate, Istoria lui Schinder, Cronica anonimă a Moldovei (1661–1729), Alexandru Amiras
  • paternité, Histoire de Skinder, Cronique anonyme de la Moldavie (1661–1729), Alexandre Amiras
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: